Skocz do zawartości
BIP.gov.pl

Dokumentacja przetargowa do pobrania dot.: Wykonania rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie w latach 2020 i 2021 wraz z dostawą materiałów i części zamiennych

Uwaga dla Wykonawców:

Szczegółowe informacje techniczne odpowiednie dla każdej z maszyn występujących w ramach każdej z wymienionych poniżej części i dla każdego urządzenia, których remont jest przedmiotem niniejszego postępowania, przekazane będą przez Zamawiającego w formie płyty DVD po uprzednim zapotrzebowaniu przez Wykonawcę. Ze względu na uwarunkowania techniczne (rozmiar plików) Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia ich na stronie internetowej.

Informacja o wizji lokalnej!

Karolina Michalska
2021.03.23