Skocz do zawartości
BIP.gov.pl

Redakcja biuletynu

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzą:
Kierownicy Działów MZGOK Sp. z o.o.
Sekretariat Spółki :
tel. 63 246 81 79, fax. 63 246 92 91,
email: sekretariat@mzgok.konin.pl

Za modyfikację informacji odpowiada:
Kocioruba Szymon
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel. 63 246 81 79, fax. 63 246 92 91,
e-mail: s.kocioruba@mzgok.konin.pl
 
Szymon Kocioruba
2021.03.01