Skocz do zawartości
BIP.gov.pl

Informacje ogólne o zakładzie

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w latach 1999 - 2011 roku działał jako zakład budżetowy miasta Konina. Akt założycielski Spółki z o. o został zawarty 06.04.2011 r. Udziały w spółce objęło 35 samorządów subregionu konińskiego z dominującym udziałem Konina. (więcej w zakładce „Status prawny” i "Władze").
Zasady współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów pochodzących od miast i gmin – udziałowców Spółki regulują:
  • Umowy Wykonawcze na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów zawarte z gminami.
  • Regulamin świadczenia usług publicznych przez MZGOK Sp. z o.o., który jest załącznikiem do Umów Wykonawczych wraz z kolejnymi aneksami, w tym aneksem dotyczącym rekompensaty.
 
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Koninie jest podmiotem gospodarczym zakwalifikowanym w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej jako własność samorządowa z dominującą działalnością wg PKD 3821Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności zbieranie i przetwarzanie odpadów wyszczególnionych w Pozwoleniu Zintegrowanym, w tym:
  • termiczne unieszkodliwianie odpadów komunalnych i wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej,
  • odzyskiwanie surowców z odpadów  selektywnie zebranych i ich przekazanie do recyklingu lub odzysku,
  • produkcja ulepszacza gleb na bazie kompostowanych bioodpadów,
  • edukacja ekologiczna.
Zagospodarowanie odpadów w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. obejmuje przyjęcie odpadów i ich przetworzenie w:
  • Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, oddanym do eksploatacji 21 grudnia 2015 r., którego celem jest zamiana w kogeneracji energii chemicznej zawartej w odpadach na energię elektryczną i cieplną.
  • Zakładzie Mechanicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, który obejmuje: Sortownię selektywnie zebranych odpadów, Kompostownię bioodpadów, produkującą ulepszacz gleby, Składowisko odpadów z energetycznym odzyskiem metanu.
(więcej w zakładce "Struktura organizacyjna")
 
 
Szymon Kocioruba
2021.03.01