Skocz do zawartości
BIP.gov.pl

Rejestr zmian

2022-06-24 godz: 14:08 [edytowano link: sprawozdania:]

2022-06-24 godz: 14:08 [edytowano link: sprawozdania]

2022-06-24 godz: 14:04 [edytowano plik: sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021]

2022-06-24 godz: 14:03 [dodano zawartość do linku: z działalności rady nadzorczej (plik)]

2022-06-24 godz: 14:02 [edytowano plik: sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021]

2022-06-24 godz: 14:01 [edytowano plik: sprawozdanie z działalności zarządu za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021]

2022-06-24 godz: 14:01 [dodano zawartość do linku: z działalności zarządu (plik)]

2022-06-24 godz: 14:01 [usunięto plik: sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za 2021]

2022-06-24 godz: 14:00 [dodano plik: sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za 2021]

2022-06-24 godz: 13:59 [dodano link: z działalności rady nadzorczej]

2022-06-24 godz: 13:58 [dodano link: z działalności zarządu]

2022-06-24 godz: 13:44 [dodano link: sprawozdania]

2022-06-24 godz: 13:34 [dodano plik: 2021 sprawozdanie z działalności rady nadzorczej ]

2022-06-24 godz: 13:21 [dodano plik: 2021 sprawozdanie z działalności zarządu]

2022-06-09 godz: 13:59 [edytowano plik: aktywa i pasywa za 2021 r.]

2022-06-09 godz: 13:59 [dodano zawartość do linku: wynik finansowy (plik)]

2022-06-09 godz: 13:59 [dodano zawartość do linku: wynik finansowy (plik)]

2022-06-09 godz: 13:58 [edytowano nagłówek: rok 2021]

2022-06-09 godz: 13:58 [dodano plik: aktywa i pasywa za 2021]

2022-06-09 godz: 13:57 [dodano plik: rachunek zysków i strat za 2021 r. ]

<<123...342>>
Szymon Kocioruba
2021.03.01