Skocz do zawartości
BIP.gov.pl

Władze MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

Władzami Spółki są:
 
1. Zgromadzenie Wspólników
 
Zgromadzenie Wspólników stanowią udziałowcy Spółki tj. 36 gmin i miast posiadających łącznie 40 121 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (więcej w załączniku poniżej "Udziałowcy MZGOK Sp. z o.o.")
 
2. Rada Nadzorcza
 
Skład Rady Nadzorczej:
 
Maciej Sytek  - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Staszak  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Bąk - Sekretarz Rady Nadzorczej
Henryk Kuśmirek  - Członek Rady Nadzorczej
Karol Byczyk- Członek Rady Nadzorczej
 
3. Zarząd Spółki
 
Skład Zarządu: 
 
Henryk Drzewiecki - Prezes Zarządu

 
Karolina Michalska
2021.03.25