Skocz do zawartości
BIP.gov.pl

Witamy na stronie BIP Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o.

"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa." Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 61

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.
 

Godziny pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie:

Biuro
od poniedziałeku do piątku od 7:00 do 15:00

Przyjęcie odpadów
od poniedziałeku do piątku od 6:00 do 21:30
w soboty od 6:00 do 13:30
 
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
Sekretariat: tel. 63 246 81 79,
fax 63 246 92 91, e-mail: sekretariat@mzgok.konin.pl 
 

NIP: 6652970029
REGON: 301719592
Nr BDO: 000005715


KRS 0000384025 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 40.121.000,00 zł

Rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A. o/Konin
28 1020 2212 0000 5702 0380 6726

(więcej w zakładce "Kontakt")
Szymon Kocioruba
2021.03.01