Skocz do zawartości
BIP.gov.pl

Witamy na stronie BIP Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o.

"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa." Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 61

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.
 

Godziny pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie:

Biuro: poniedziałek-piątek 7-15
Przyjęcie odpadów:
ZTUOK, ZMPO: poniedziałek-piątek 6-22, sobota 6-14

 
 
Szymon Kocioruba
2021.03.01