BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79

Dostawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki na p !!! Termin składania ofert upływa 17.05.2013 roku !!!

Dostawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki na potrzeby JRP /unieważnione/

Dostawa geomembrany HDPE gładkiej dla potrzeb składowiska MZGOK Sp. z o.o.

/Postępowanie unieważnione/ Dostawa geomembrany HDPE gładkiej dla potrzeb składowiska MZGOK

Dostawa płyt drogowych dla MZGOK Sp. z o .o. w Koninie

Dostawa środków czystości oraz artykułów higienicznych dla MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

Dostawa artykułów biurowych dla MZGOK sp. z o.o. w Koninie

Dostawa zestawu kontenerów biurowych na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt

Ochrona terenu, obiektów, pojazdów i sprzętu technicznego MZGOK Sp. z o.o.

Dostawa drutu stalowego do prasy AVOS 14113/60

Dostawa olejów technicznych dla MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone