BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79
Dochody i straty MZGOK Spółka z o.o. w Koninie w latach 2011-2019.
Rok Dochód netto (zysk) Strata netto Źródło informacji
2019 3 993 347,10 0,00 Uchwała nr 10/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą  w Koninie z dnia 28.05.2020r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy  od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2018 3 097 598,68 0,00 Uchwała nr 11/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą  w Koninie z dnia 06.05.2019r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy  od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
2017 749 419,86 0,00 Uchwała nr 6/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą  w Koninie z dnia 26.06.2018r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy  od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2016 0,00 922 059,76 Uchwała nr 14/2017  Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą  w Koninie z dnia 27.06.2017r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy  od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
2015 964 335,00 0,00 Uchwała nr 10/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą  w Koninie z dnia 21.06.2016r.  w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
2014 2 688 723,00 0,00 Uchwała nr 12/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą  w Koninie z dnia 16.06.2015r.  w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
2013 879 381,46 0,00 Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą  w Koninie z dnia 09.06.2014r.  w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
2012 275 197,25 0,00 Uchwała nr 8/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą  w Koninie z dnia 14.06.2013r.  w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
2011 244 505,60 0,00 Uchwała nr 7/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie z dnia 26.06.2012r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 19.04.2011r. do 31.12.2011r.
(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone