BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79

Rejestr zmian

2019-12-06 godz: 14:02 - [dodano nową zawartość do newsa: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z mzgok sp. z o.o. w koninie (plik)]

2019-12-06 godz: 14:02 - [dodano plik: załącznik 5 - projekt umowy]

2019-12-06 godz: 14:02 - [dodano nową zawartość do newsa: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z mzgok sp. z o.o. w koninie (plik)]

2019-12-06 godz: 14:02 - [dodano plik: załączniki 1-4]

2019-12-06 godz: 14:01 - [dodano nową zawartość do newsa: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z mzgok sp. z o.o. w koninie (plik)]

2019-12-06 godz: 14:01 - [dodano plik: siwz]

2019-12-06 godz: 14:01 - [dodano nową zawartość do newsa: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z mzgok sp. z o.o. w koninie (plik)]

2019-12-06 godz: 14:01 - [dodano plik: ogłoszenie o zamówieniu]

2019-12-06 godz: 14:00 - [dodano nagłówek: dokumentacja przetargowa do pobrania,dot.: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z mzgok sp. z o.o. w koninie ]

2019-12-06 godz: 14:00 - [dodano newsa: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z mzgok sp. z o.o. w koninie ]

2019-12-06 godz: 14:00 - [dodano nowy tekst: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z mzgok sp. z o.o. w koninie (news)]

2019-12-06 godz: 13:02 - [dodano nową zawartość do newsa: dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego i innych materiałów pomocniczych do laboratorium oraz odbiór zużytych opakowań, mieszanin poreakcyjnych bądź testów z mzgok sp. z o.o. w koninie (plik)]

2019-12-06 godz: 13:02 - [dodano plik: projekt umowy - zał.3]

2019-12-06 godz: 13:01 - [dodano nową zawartość do newsa: dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego i innych materiałów pomocniczych do laboratorium oraz odbiór zużytych opakowań, mieszanin poreakcyjnych bądź testów z mzgok sp. z o.o. w koninie (plik)]

2019-12-06 godz: 13:01 - [dodano plik: formularz cenowy testy - zał. 2c]

2019-12-06 godz: 13:01 - [dodano nową zawartość do newsa: dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego i innych materiałów pomocniczych do laboratorium oraz odbiór zużytych opakowań, mieszanin poreakcyjnych bądź testów z mzgok sp. z o.o. w koninie (plik)]

2019-12-06 godz: 13:01 - [dodano plik: formularz cenowy szkło - zał. 2b]

2019-12-06 godz: 13:01 - [dodano nową zawartość do newsa: dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego i innych materiałów pomocniczych do laboratorium oraz odbiór zużytych opakowań, mieszanin poreakcyjnych bądź testów z mzgok sp. z o.o. w koninie (plik)]

2019-12-06 godz: 13:01 - [dodano plik: formularz cenowy odczynniki - zał.2a]

2019-12-06 godz: 13:00 - [dodano nową zawartość do newsa: dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego i innych materiałów pomocniczych do laboratorium oraz odbiór zużytych opakowań, mieszanin poreakcyjnych bądź testów z mzgok sp. z o.o. w koninie (plik)]

(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone