BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79

Rejestr zmian

2018-02-13 godz: 14:45 - [dodano nową zawartość do newsa: dostawa przegubowej ładowarki kołowej finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby mzgok sp. z o.o. w koninie (plik)]

2018-02-13 godz: 14:45 - [dodano plik: zmieniony załącznik 3 z dnia 13.02.2018 r.]

2018-02-13 godz: 14:45 - [dodano nową zawartość do newsa: dostawa przegubowej ładowarki kołowej finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby mzgok sp. z o.o. w koninie (plik)]

2018-02-13 godz: 14:45 - [dodano plik: wyjaśnienie i zmiana treści siwz z dnia 13.02.2018 r.]

2018-02-13 godz: 08:32 - [dodano nową zawartość do newsa: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizację zasilania dla obiektów zmpo mzgok w koninie (plik)]

2018-02-13 godz: 08:32 - [dodano plik: formularz oferty]

2018-02-13 godz: 08:32 - [dodano nową zawartość do newsa: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizację zasilania dla obiektów zmpo mzgok w koninie (plik)]

2018-02-13 godz: 08:32 - [dodano plik: projekt umowy]

2018-02-13 godz: 08:31 - [dodano nową zawartość do newsa: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizację zasilania dla obiektów zmpo mzgok w koninie (plik)]

2018-02-13 godz: 08:31 - [dodano plik: zaproszenie do składania ofert ]

2018-02-13 godz: 08:31 - [dodano nową zawartość do newsa: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizację zasilania dla obiektów zmpo mzgok w koninie (plik)]

2018-02-13 godz: 08:31 - [dodano plik: opis przedmiotu zamówienia]

2018-02-13 godz: 08:31 - [dodano nową zawartość do newsa: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizację zasilania dla obiektów zmpo mzgok w koninie (plik)]

2018-02-13 godz: 08:31 - [dodano plik: informacja o prowadzonym postępowaniu]

2018-02-13 godz: 08:30 - [dodano nagłówek: dokumentacja do pobrania:]

2018-02-13 godz: 08:30 - [dodano newsa: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizację zasilania dla obiektów zmpo mzgok w koninie]

2018-02-13 godz: 08:30 - [dodano nowy tekst: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizację zasilania dla obiektów zmpo mzgok w koninie (news)]

2018-02-13 godz: 08:28 - [dodano nagłówek: uwaga! prawidłowy nr telefonu do pana leszka chojenki to 697 832 153]

2018-02-12 godz: 13:58 - [dodano nową zawartość do newsa: dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody w roku 2018 dla mzgok sp. z o.o. w koninie (plik)]

2018-02-12 godz: 13:58 - [dodano plik: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]

(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone