BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79

Rejestr zmian

2018-12-10 godz: 14:08 - [dodano nową zawartość do newsa: dostawa drutu tworzywowego na stalażach w ilości 10 szt.do prasy firmy macprasse europe s.r.l typ mac 108l/1 (plik)]

2018-12-10 godz: 14:08 - [dodano plik: formularz oferty ]

2018-12-10 godz: 14:08 - [dodano nową zawartość do newsa: dostawa drutu tworzywowego na stalażach w ilości 10 szt.do prasy firmy macprasse europe s.r.l typ mac 108l/1 (plik)]

2018-12-10 godz: 14:08 - [dodano plik: zaproszenie do złożenia oferty]

2018-12-10 godz: 14:08 - [dodano nagłówek: dokumentacja do pobrania:]

2018-12-10 godz: 14:07 - [dodano newsa: dostawa drutu tworzywowego na stalażach w ilości 10 szt.do prasy firmy macprasse europe s.r.l typ mac 108l/1]

2018-12-10 godz: 14:07 - [dodano nowy tekst: dostawa drutu tworzywowego na stalażach w ilości 10 szt.do prasy firmy macprasse europe s.r.l typ mac 108l/1 (news)]

2018-12-10 godz: 10:29 - [dodano nową zawartość do newsa: wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów oraz badań związanych z ztuok w 2019 roku (plik)]

2018-12-10 godz: 10:29 - [dodano plik: projekt umowy]

2018-12-10 godz: 10:29 - [dodano nową zawartość do newsa: wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów oraz badań związanych z ztuok w 2019 roku (plik)]

2018-12-10 godz: 10:29 - [dodano plik: formularze cenowe]

2018-12-10 godz: 10:28 - [dodano nową zawartość do newsa: wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów oraz badań związanych z ztuok w 2019 roku (plik)]

2018-12-10 godz: 10:28 - [dodano plik: formularz oferty]

2018-12-10 godz: 10:28 - [dodano nową zawartość do newsa: wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów oraz badań związanych z ztuok w 2019 roku (plik)]

2018-12-10 godz: 10:28 - [dodano plik: opis przedmiotu zamówienia]

2018-12-10 godz: 10:28 - [dodano nową zawartość do newsa: wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów oraz badań związanych z ztuok w 2019 roku (plik)]

2018-12-10 godz: 10:28 - [dodano plik: zaproszenie do złożenia oferty]

2018-12-10 godz: 10:28 - [dodano nagłówek: dokumentacja do pobrania:]

2018-12-10 godz: 10:27 - [dodano newsa: wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów oraz badań związanych z ztuok w 2019 roku]

2018-12-10 godz: 10:27 - [dodano nowy tekst: wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów oraz badań związanych z ztuok w 2019 roku (news)]

(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone