BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79

Redakcja biuletynu

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzą:
Kierownicy Działów MZGOK Sp. z o.o.
Sekretariat Spółki :
tel. 63 246 81 79, fax. 63 246 92 91,
email: sekretariat@mzgok.konin.pl

Za modyfikację informacji odpowiada:
Kocioruba Szymon
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel. 63 246 81 79, fax. 63 246 92 91,
e-mail: dyr.zmpo@mzgok.konin.pl
 
(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone