BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79

Informacje ogólne o zakładzie

„Czyste Środowisko to nasz cel” – oto dewiza Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie. Determinuje ona wszelkie poczynania zakładu i jest drogowskazem w naszym działaniu na dziś i na przyszłość.

Tak rozumiana misja nakłada szczególną odpowiedzialność i niemałe obowiązki. Aby sprostać tym wyzwaniom MZGOK opracował modelową strategię proekologiczną, której realizacja przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W przedsiębiorstwie pracuje nowoczesna sortownia z trzema liniami sortowniczymi, które pozwalają odzyskać surowce do powtórnego przerobu. Temu samemu celowi służy zorganizowana i prowadzona przez zakład w całym mieście selektywna zbiórka odpadów. Aby prawidłowo i efektywnie prowadzić selektywną zbiórkę odpadów zakład zakupił i rozstawił na konińskich osiedlach ponad trzy tysiące pojemników. Segregacja odpadów organicznych następuje w gospodarstwach domowych, dzięki wyposażeniu mieszkańców w małe pojemniki do gromadzenia odpadów bio, oraz ustawienie przy punktach gromadzenia odpadów specjalnych zbiorczych pojemników na bio odpady. Z uzyskanych w ten sposób odpadów organicznych zakład produkuje kompost wykorzystywany do rekultywacji zdegradowanych terenów i utrzymania zieleni.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom urzędów, banków oraz pozostałych instytucji MZGOK rozpoczął świadczenie usług niszczenia dokumentów, dyskietek oraz płyt CD. cc
(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone