BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79

Dokumentacja przetargowa do pobrania dot.: Wykonania prac instalacyjnych w układzie kieszeni odwadniającej rurociąg wylotowy pary z turbiny do kondensatora oraz układzie wody zdemineralizowanej ZTUOK w MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone