Skocz do zawartości
BIP.gov.pl

Rejestr zmian

2014-06-28 godz: 13:09 [dodano newsa: wykonanie badań monitoringowych w rejonie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w koninie przy ulicy sulańskiej 13]

2014-06-28 godz: 13:09 [dodano newsa: ochrona terenu, obiektów, pojazdów i sprzętu technicznego mzgok sp. z o.o. w koninie]

2014-06-28 godz: 13:08 [dodano newsa: przygotowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim dla zadania pn.]

2014-06-28 godz: 13:08 [dodano newsa: prowadzenie obsługi jednostki realizującej projekt pois 02.01.00-00-009/10 pn:uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego w zakresie czynności dotyczących zamówień publicznych]

2014-06-28 godz: 13:08 [dodano newsa: dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych do mzgok sp. z o.o. w koninie]

2014-06-28 godz: 13:07 [dodano newsa: dostawa drutu do belownicy kanałowej avos 1411/60 znajdującej się na wyposażeniu mzgok sp. z o.o. w koninie]

2014-06-28 godz: 13:07 [dodano newsa: dostawa olejów smarowych do maszyn, urządzeń i pojazdów mzgok sp. z o.o. w koninie]

2014-06-28 godz: 13:06 [dodano newsa: dostawa płyt drogowych używanych do mzgok sp. z o.o. w koninie]

2014-06-28 godz: 13:06 [dodano newsa: dostawa geomembrany hdpe gładkiej dla potrzeb składowiska odpadów mzgok sp. z o.o.]

2014-06-28 godz: 13:05 [dodano newsa: dostawa pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych dla miejskiego zakładu gospodarki odpadami komunalnymi sp. z o.o. w koninie]

2014-06-28 godz: 13:05 [dodano newsa: naprawa belownicy kanałowej awos 1411 37/60 nr 60129]

2014-06-28 godz: 13:05 [dodano newsa: dostawa płyt drogowych używanych do mzgok sp. z o.o. w koninie]

2014-06-28 godz: 13:04 [dodano newsa: zakup 5 krzeseł biurowych (obrotowych) dla potrzeb jrp]

2014-06-28 godz: 13:04 [dodano newsa: dostawa pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych dla mzgok sp. z o.o. w koninie]

2014-06-28 godz: 13:03 [dodano newsa: dostawa worków do selektywnej zbiórki surowców wtórnych dla mzgok sp. z o.o. w koninie]

2014-06-28 godz: 13:03 [dodano newsa: wykonanie 10 rysunków /zrealizowano/]

2014-06-28 godz: 13:02 [dodano newsa: wykonanie maskotki promującej ztuok /zrealizowano/]

2014-06-28 godz: 13:02 [dodano newsa: publikacja artykułu reklamowo-promocyjnego /zrealizowano/]

2014-06-28 godz: 13:01 [dodano newsa: zakup stolika pod kserokopiarkę /zrealizowano/]

2014-06-28 godz: 13:00 [dodano newsa: wykonanie 2 tablic informacyjnych /zrealizowano/]

<<1...345346347...351>>
Szymon Kocioruba
2021.03.01