Skocz do zawartości
BIP.gov.pl

Dane teleadresowe

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
Skretariat: tel. 63 246 81 79, fax 63 246 92 91, e-mail: sekretariat@mzgok.konin.pl 
www.mzgok.konin.pl


NIP: 6652970029
REGON: 301719592
Nr BDO: 000005715


KRS 0000384025 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 40.121.000,00 zł

Rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A. o/Konin
28 1020 2212 0000 5702 0380 6726
 
Szymon Kocioruba
2021.03.01