BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79

Status prawny

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie został powołany do życia Aktem Notarialnym z dnia 06.04.2011 roku /Repertorium A nr 3586/2011/. Akt notarialny dotyczył przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone