BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79

Dokumentacja przetargowa do pobrania dot.: Wykonanie i wydanie publikacji książkowych dla dzieci z podziałem na kategorie wiekowe propagujących selektywną zbiórkę odpadów „Rady na odpady”, „O tym jak segregujemy odpady” oraz „Konik i Spalarek z Konina segregują śmieci” w ramach realizacji projektu pt. „Świat czysty jest piękniejszy!”

UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 27.02.2019 r.

(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone